Kariai:
Žaidėjas gali išrasti ir treniruoti karius. Abu veiksmai kainuoja resursų ir gyventojų. Jei žaidėjas turi karių, jis gali apsiginti, apginti kitus ar užpulti ir plėšti kitų žaidėjų gyvenvietes. Specialūs kariniai vienetai turi papildomas savybes kaip, kad šnipai špionažą ar grafas, kuris gali net visam laikui perimti svetimas gyvenvietes.
Galimi šie karių tipai:
* Kryžiuotis
* Ietininkas
* Barbaras
* Lankininkas
* Šnipas
* Lengvoji kavalerija
* Sunkioji kavalerija
* Taranas
* Trebušetas
* Grafas
* Paladinas
Išradimas:
Prieš tai kai žaidėjas gali samdyti karius, pirmiausia jis turi išrasti konkretų karinį vienetą. Kad tai padarytų jis turi įgyvendinti vieneto keliamus reikalavimus ir barake išleisti tam tikrą kiekį resursų. Išradimas trunka tam tikrą laiką. Grafas yra išimtis, nes jis neišradinėjamas barakuose.
Lavinimas:
Išrasti kariniai vienetai tiesiogiai gali būti treniruojami barakuose. Kiekvienas vienetas kainuoja resursus ir turi atitinkamą treniravimo laiką kuris priklauso nuo barakų lygio. Laikui praėjus, žaidėjas gauna vienetą.
Atleidimas:
Kariniai vienetai kurie jau buvo ištreniruoti, gali būti atleisti. Žaidėjas atgal neatgaus jokių resursų, tačiau susieti gyventojai sugrįš.
Užkariavimas:
Per užkariavimus priešiškos gyvenvietės visam laikui užimamos grafų. Kad tai įvyktų, priešiškos gyvenvietės valdžios jėga turi nukristi iki 0.
Svetimas puolantis grafas, kuris išgyvena kovą prieš gynybą, gali sumažinti valdžios jėgą. Procese atsitiktinė vertė tarp 2250 ir 2750 yra atimama iš valdžios jėgos. Kai tik valdžios jėga nukrenta iki 0 taškų, gyvenvietė tampa nuosavybė to žaidėjo, kuris siuntė grafą sumažinusį valdžios jėgą.
Kad galėtumėte apmokyti grafą, jums reikės 10 lygio rezidencijos, 5 lygio auksakalio parduotuvės bei auksinių šarvų. Užimti galima tik to žaidėjo gyvenvietes, kuris jų turi daugiau negu vieną. Iš vienos gyvenvietės galima perimti tik vieną kitą gyvenvietę.
Atgal | Pradžia
© 2015 - 2022
Swordwap Administrator https://www.swordwap.com Online Wap Games