Šie punktai galioja visuose pasauliuose.
Jeigu manote, kad esate užblokuotas per klaidą, prašome susisiekti su žaidimo administracija.
1. Vartotojai:
1.1. Kiekvienas žaidėjas 1 pasaulyje gali turėti tik vieną žaidimo vartotoją.
1.2. Tik savininkas turi priėjimą prie vartotojo. Jei kitas asmuo, turintis vartotoją tame pačiame pasaulyje, prisijungia prie vartotojo, tai bus laikoma multi vartotoju ir bus baudžiama.
1.3. Slaptažodis yra susietas su vartotoju. Slaptažodžio perdavimas kitam žmogui yra draudžiamas. Jei kitas žmogus prisijungs į vartotoją, tai bus vartotojo dalinimasis.
1.4. Registracijos pardavimas, pirkimas ar atidavimas kitam asmeniui yra draudžiamas ir baustinas. Už šį pažeidimą registracijos savininkas yra baudžianas blokavimu visam laikui. Išimtis: partnerystės santykiai (dual acc), kai du arba daugiau asmenų kartu valdo vieną bendrą registraciją, neturėdami jokių kitų registracijų tame pačiame serveryje.
2. Klaidų naudojimas:
2.1. Klaida tai žaidime esantis gedimas, kuris gali sukurti nesąžiningus pranašumus tam tikriems žaidėjams. Jūs negalite naudotis šiomis klaidomis. Jei tapsite klaidos auka, tokiu atveju būtina susisiekti su žaidimo prižiūrėtojais. Jei dėl klaidos prarasite resursus, karius ar kitus žaidime esančius dalykus, jie jums nebus grąžinti. Jei žaidimo vartotojas bus sugadintas klaidos arba blokavimo, tokiu atveju neįmanoma atkurti vartotoją į buvusią būseną.
3. Turinys:
3.1. Įžeidimai, keiksmai ir visi kiti įžeidžiantys pranešimai yra draudžiami ir visi siunčiantys tokias žinutes bus baudžiami. Grasinimai leidžiami tik tada, kai jie konkrečiai siejami su žaidimu ir neturi jokio ryšio su kita platforma ar kitų žaidėjų privačiu gyvenimu. Politiniai, rasistiniai, pornografiniai ar kiti netinkami išsireiškimai neleidžiami jokiose žaidimo platformose.
3.2. Draudžiama parduoti pajėgas, resursus, veiksmus, registracijas. Draudžiama prašyti atlyginimo už žaidime praleistą laiką ir už registraciją atiduodamą pagal skelbimą.
3.3. Žaidime draudžiama betkokia reklamos forma.
3.4. Žaidimo administracija turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias taisykles.
Nepamirškite, kad nusiskundimai ir prašymai dėl tam tikrų vartotojų gali būti sprendžiami tik su tiesioginiu registracijos savininku.
Pradžia
© 2015 - 2022
Swordwap Administrator https://www.swordwap.com Online Wap Games